Wiązanie krawata

Sposobów i form wiązania krawatów jest bardzo wiele. Dobór odpowiedniego węzła zależy jednak od kilku elementów. Między innymi od tego, z jakiej tkaniny uszyty jest krawat, czy jest on wąski czy szeroki oraz jaki jest kołnierzyk koszuli, do której krawat będzie noszony.
Najpopularniejszym węzłem, którego umieją zawiązać chyba wszyscy mężczyźni, a nawet kobiety, jest tzw. węzeł „four-in-hand”. W Polsce węzeł ten znany jest pod nazwą węzła prostego, ponieważ metoda jego wiązania nie jest zbyt skomplikowana, ale jego wygląd zawsze świadczy o elegancji.

Poniżej przedstawione są kolejne etapy węzła prostego:

1) Szersza część krawata znajduje się po lewej stronie i kończy się ok. 30 cm niżej niż węższy koniec.

2) Następnie krzyżujemy końce, tak by dłuższy koniec znajdował się nad końcem węższym.
3) Przekładamy szerszy koniec krawata pod wąskim końcem, tak by znalazł się on znów po lewej stronie.
4) Szeroki koniec znów przekładamy nad wąską częścią krawatu na prawo.
5) Mając szeroką końcówkę po prawej stronie przekładamy ją od spodu między pętlą, która powstała przy kołnierzyku, tak że końcówka ta zwisa od szyi wzdłuż zapięcia koszuli.
6) Przekładamy szeroką końcówkę przez powstały zewnętrzny węzeł i lekko zaciągamy.
7) Następnie przytrzymując wąski koniec krawata delikatnie zaciskamy węzeł, tak by został on prawidłowo zawiązany.